4subwatdoenwij

inschrijverhome

prins

 

algemeen

 

algemeen

Instructeur I

instructeur1Instructeurcursus I is de basiscursus die speciaal bedoeld is voor mensen die instructie geven of willen gaan geven. Maar ook de zeer geďnteresseerde hobbyist zal na deze cursus veel inzicht en voldoening hebben en in staat zijn een betere relatie met meer begrip met zijn/haar hond op te bouwen.

Het is zeker niet eenvoudig om een goede instructeur/gedrags- belegeleider te worden. Niet alleen moet men goed met mensen kunnen omgaan en kunnen spreken in een taal die bij hen past, niet alleen moet men kennis hebben, maar moet men deze kennis ook nog gedreven en didactisch verantwoord kunnen overbrengen. Deze vaardigheden die wij hoog in het vaandel hebben staan, nemen een groot deel van de cursus in beslag.

Vakkennis.
In de cursusmap is een hoeveelheid 'vakkennis' opgenomen, zaken als gedragskennis, communicatie mens/hond en het op de juiste manier interpreteren van gedragstesten. De kennis wordt zowel in theorie als praktijk behandeld.

Sociale vaardigheid.
Zaken als communicatie, gesprekstechniek en luistervaardigheid lopen als een rode draad door de cursus. Wat bedoelt de ander echt? Lichaamstaal opmerken en begrijpen. Feedback krijgt u van uw medecursisten.

Didactische vaardigheid.
Hoe geeft men instructie? Hierin worden o.a. leermotivatie, middelen om bij de instructie te gebruiken, lesopbouw en leeractiviteiten behandeld. U krijgt inzicht in groepsprocessen, heel belangrijk als u straks voor uw groep cursisten staat.

Wij wijzen u erop dat de cursus behoorlijk veel energie vraagt doordat er voortdurend een beroep wordt gedaan op meedenken. Het zal u niet lukken een vrijblijvend gehoor te vormen. Daarbij wordt van u in de avonduren nog een leerinspanning verwacht. Om die reden kan het aan te bevelen zijn niet op en neer te rijden als u ver weg woont. Een diploma van deze cursus leidt tot gedeeltelijke vrijstelling van module 3 (Gedragsleer) van de opleiding tot Kynologisch Gedragstherapeut van de Martin Gaus Academie.

De lessen worden verzorgd door Hotsche Luik en Lianne van der Linde van Martin Gaus hondenschool Bergen op Zoom/Roosendaal. Mocht u hiervoor interesse hebben neemt u vrijblijvend contact met ons op of kijk op de website www.martingaus.nl/academie.

Instructeur II

instructeurIIAls de instructeurscursus I, BASIS met goed gevolg is afgerond, kunt u aan de vervolgcursus deelnemen. De kennis, opgedaan in de eerste cursus, wordt uitgediept en vooral ook in de praktijk toegepast. Deze cursus is behoorlijk intensief omdat er een bepaalde druk op de cursisten gelegd wordt in hun functioneren.
De nadruk ligt op trainingsvaardigheden en didactische vaardigheden. Elke cursist krijgt een 'eigen hond'.
Gedurende de cursus wordt deze hond in de praktijk getraind.
Elke cursist zal een deel van de cursus voor zijn/haar rekening nemen door daadwerkelijk theorietraining te geven. Tenslotte wordt de vaardigheid in het afnemen van gedragstesten en het trekken van de daarbij behorende conclusies getraind tijdens een gedragsspreekuur met een 'echte' probleemhond. Gedurende deze cursus wordt u 'gevormd' tot een instructeur met kennis en uitstraling. Uiteraard heeft u bij dit alles ervaring nodig om te kunnen groeien tot een inspirerende leraar.

Het diploma van deze cursus leidt tot volledige vrijstelling van module 4 (Trainingstechnieken) van de opleiding tot Kynologisch Gedragstherapeut van de Martin Gaus Academie.

De lessen worden verzorgd door Lianne van der Linde van Martin Gaus hondenschool Bergen op Zoom. Mocht u hiervoor interesse hebben neemt u vrijblijvend contact met ons op of kijk op de website www.martingaus.nl/academie.

Instructeur III
De Instructeur speelt een belangrijke rol bij het binden van eigenaren aan de hondenschool of vereniging. Als de lessen niet 'leuk' zijn, de instructeur 'niet aardig' is of zijn kennis niet weet over te dragen, haken de cursisten af. De instructeur heeft dus een grote verantwoordelijkheid.

Wat zijn de eisen waaraan een goed instructeur/instructrice zoal moet voldoen?
Vakkennis: Een instructeur/instructrice moet 'boven' de stof staan, zowel in de theorie als in de praktijk.
Sociale vaardigheid: Een instructeur/instructrice werkt met mensen. Hierdoor moet hij/zij beschikken over een goede sociale vaardigheid.
Didactische vaardigheid: Ook al beschikt de instructeur/instructrice over een goede vakkennis en weet hij/zij met mensen om te gaan, dan nog moet hij/zij in staat zijn om die kennis/leerstof over te brengen op de leerling.

Als we deze drie punten met elkaar in verbinding brengen, komen we tot de conclusie dat het niet eenvoudig is de functie van instructeur/instructrice te vervullen. Tijdens deze cursus komen diversen onderwerpen aan bod: communicatie, gesprekstechniek en luistervaardigheid.
Hoe geeft men instructie? Zaken als leermotivatie, welke middelen kan men gebruiken bij de instructie (de media), de opbouw van een les/instructieperiode, proces en productevaluatie en leeractiviteiten worden behandeld.

Na uitvoerige theoretische behandeling zal de cursist diverse opdrachten krijgen. Deze opdrachten worden op video opgenomen, waardoor een goede evaluatie mogelijk is.

De lessen worden verzorgd door Lianne van der Linde van Martin Gaus hondenschool Bergen op Zoom.
Mocht u hiervoor interesse hebben neemt u vrijblijvend contact met ons op of kijk op de website www.martingausacademie.nl.

Opleiding Canine Freestyle

Instructeurcanine1"Freestyle" kent een grote verscheidenheid aan oefeningen. Je kan het zo gek niet bedenken of je kan het een hond leren, van slalom door de benen, lopen op achterpoten tot springen over het lichaam van de handler.
Wel wordt er altijd gelet op de veiligheid van de hond, met andere woorden, de oefeningen mogen geen gevaar opleveren. Het mooie van deze sport is, dat je het met vrijwel iedere hond kan doen, mits de gezondheid dat toelaat. Veel oefeningen worden aangeleerd met behulp van de clicker. Daarmee kun je exact aan je hond aangeven welk gedrag je graag herhaald wilt zien.
De hond moet hierbij zelf nadenken welk gedrag hem de beloning oplevert. Die beloning is de motivatie voor de hond om met je samen te werken. Hoe makkelijker een hond te motiveren is, hoe sneller hij zal leren.
Nadat de hond een diversiteit aan oefeningen heeft geleerd, is het de kunst om alle oefeningen zodanig aan elkaar te koppelen, dat er een vloeiend geheel ontstaat, dat past bij de gekozen muziek. Als handler kan je kiezen voor een outfit om extra dimensie te geven aan het geheel, waardoor het voor het publiek een lust is om naar te kijken. Uiteraard staat plezier voor hond en handler zelf, op nummer 1.

Instructeurcanine2De onderwerpen die aan bod komen:

 leerprincipes/ trainingsmethodes (kort)
 aanleren basisoefeningen
 aanleren gevorderde oefeningen
 fysieke belasting
 instructie/ didactiek
 problemen in training oplossen
 choreografie, muziek keuze
 wedstrijd voorbereiding
 motivatie

De cursisten zijn na afloop in staat een cursus Doggydance te verzorgen. De cursus wordt verzorgd door Brigitte van Gestel (www.caninecompany.nl)
U kunt zich inschrijven via www.martingaus.nl/academie

Data: nog niet bekend
Foto's: Sandy Wilcke 

Lianne's Blog

Twitter